KOMERČNÍ KURZY .cz

Katalog kurzů

Duben měsíc bezpečnosti

Již po řadu let je duben tradován jako měsíc bezpečnosti a proto dnes přicházíme s dobrou příležitostí zamyslet se nad tím, jak tomuto proměnlivému měsíci dát i bezpečný rozměr.

Žijeme v hektické době a i když ovládáme stále dokonalejší technologie, práce zůstává jedním z největších stresorů. Právem. Malá chyba v pracovním postupu může mít nedozírné následky. Je nutné si uvědomit, a v tomto směru Vám i my nabízíme pomocnou ruku prostřednictvím našich e-learningových kurzů Bezpečnost práce a požární ochrana, Školení řidičů, Základy první pomoci, že každý z nás je zodpovědný za pracovní výkon a činnost, kterou může ovlivnit život a zdraví ostatních.

Využijte nových informací, aby i Vy jste se mohli řídit pravidlem Žijeme jen jednou. Pracujme a chovejme se proto bezpečně a zdravě, ať můžeme žít kvalitně a naplno!

Vzdělávací portál Komerční kurzy .cz

V rozsáhlé nabídce elearningových kurzů jsou obsaženy také zákonné kurzy BOZP a PO, Školení řidičů. Navíc zde získáte s každým školením bezplatný přístup do kurzu První pomoci. Už jste někdy řešili situaci, jak v oblasti zákonného školení narychlo zajistit odborného školitele pro vaše pracovníky? Třeba ty nově nastupující? Zde, na www.komercnikurzy.cz vám přinášíme operativní řešení. Studium můžete zahájit ihned nebo v termínu dle vaší potřeby. Vzdělávací program ukončíte úspěšným složením závěrečného testu kdykoli v době trvání přístupu do výukových materiálů. Certifikát budete mít k dispozici ihned po absolvování testu v elektronické podobě s možností tisku.